Follonica
Follonica
Firenze
Napoli
+39 0566 58619 [email protected] Via del Fonditore, 845, Follonica, 58022 GR, Italia
+39 055 433044 [email protected] Via Pietro Fanfani, 19 b, Firenze, 50127 FI, Italia
+39 345 6317087 [email protected] Viale A. Gramsci, 13, Napoli, 80122, NA, Italia

天空光模拟器

产品名称天空光模拟器
领域防护与测试台

项目描述

天空光模拟器是人工再现自然光条件的系统(从午夜至全天)。其结构设计和建造能够对仪器和周围环境的可见性进行测试,减少昂贵的飞行测试,避免开发项目受到天气条件的影响。